ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺ

Իրավաբանների Ուսուցում

Երիտասարդ իրավաբաններին վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակների վերաբերյալ կրթելու նպատակով 2012թ.-ի հուլիսի 10-11-ը ծրագրի շրջանակներում Աղվերանում անցկացվել է երկօրյա ուսուցում Երևանի և Հայաստանի մարզերի իրավաբանների, փաստաբանների, ինչպես նաև ՀՀ Արևտրարդյունաբերական պալատի և Հայաստանի Արբիտրաժային դատարանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

Ուսուցումների նպատակն է՝ մասնակիցներին ծանոթացնել ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքներին, առևտրային արբիտրաժի ոլորտի հայաստանյան օրենսդրությանը և միջազգային փորձին, ինչպես նաև արբիտրաժային տրիբունալներում ՓՄՁ-ների ու հաճախորդների ներկայացման և բանակցությունների վարման հմտություններին:

ASAID Սույն կայքի վերակառուցման ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի օգնության շնորհիվ` Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով տրամադրվող օժանդակությամբ: Բովանդակությունը կարող է չարտացոլել ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

Պատրաստված է՝ "Շահումյան Մեդիա"–ում